Yellow proteus

Yellow proteus


© Steven Raffin 2016